Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: WEB-SERVER Kft
Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5
Email: info@web-server.hu

 

Megrendelésének leadásával Ön a Fokhagymaa.hu - Termelői Élelmiszer Webshop vásárlója lesz.

Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

Az eladó:
Tomka Pál
5662 Csanádapáca Gorkij u 12
Cég adószáma: 76458941-1-24
Kistermelői reg szám: 03-06-T-286
Kamarai nyilv szám: S566200230752
Mvh reg szám: 1009536580
Telefonszám: +3630-2961252
tomkapal@t-email.hu

Szerződés tárgya:
A szerződés tárgya a Fokhagymaa.hu - Termelői Élelmiszer Webshop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is..

Vételár, fizetési feltételek:
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is(Alanyi mentes), amennyiben Ön lakossági vásárló. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:
-Magyarországon előreutalással az alábbi számlaszámra:OTP Bank Nyrt, Tomka Pál, 11773339-03186372
- Készpénzfizetéssel személyes átvétel esetén.,
- Külföldre történő szállítás esetén csak előreutalás.


Megrendelés lemondása:
Megrendelését lemondhatja a bejelentkezés után megjelenő 'Saját adatok' menüpontban vagy ügyfélszolgálatunknak küldött elektronikus levélben esetleg faxon, amíg megrendelés nem lett átadva szállításra. Megrendelésének állapotát figyelemmel kisérheti a 'Saját adatok' menüpontban.

Sikertelen kézbesítés:
Abban az esetben, ha az Igénybevevő a megrendelt  terméket ? elállási jog hiányában ? házhoz szállítás esetén a feladástól számított 15 napon belül nem veszi át, illetve az átvételt megtagadja, úgy köteles a termék 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni a Szolgáltató részére, a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.?
Személyes átvétel választása esetén az Igénybevevő a terméket az értesítés tudomására jutásától számított 15 napon belül köteles átvenni, ennek elmaradásakor a termék? 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Egyebekben az Igénybevevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályozottságáról a Szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.?


Felelősség korlátozása:
Fokhagymaa.hu - Termelői Élelmiszer Webshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a Fokhagymaa.hu - Termelői Élelmiszer Webshop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • - Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás:

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés távollévők közt kötött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Ennek jogszabályi teljes szövege itt olvasható.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével, és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A megkötött szerződéseket elektronikus formában tároljuk. Hagyományos "iktatásra" nem kerül sor, de a megrendelés és a levelezés legalább egy évig visszakereshető.
A szerződések nem utalnak konkrét magatartási kódexre, ám a szerződő felek közötti jóhiszeműségre, jóindulatra és korrektségre minden esetben számítunk.

A Vásárló jogai és kötelezettségei:
-A termék visszaküldése a Webshophoz
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

-Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől 14  naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

-Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!
Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
A visszaszállítás során eltűnt áruért az eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.


Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Szállítási információk lásd a "Szállítás és garancia" menüpontban

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a tomkapal@t-email.hu címen.