Az adatkezelésről

Adatvédelem, adatbiztonság:
-Adatvédelmi Nyilatkozat
A  Webshop internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes kör? igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következ? adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

* Név
* Szállítási cím
* Számlázási cím
* Elektronikus levelezési cím
* Elérhet?ségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

* Egyéb közlendő
* Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következ? adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

* Megrendel? neve
* A teljes Szállítási cím
* Egyéb közlend? (lehetséges átvételi id?pontok)
* A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
* Megrendel? telefonszáma és egyéb elérhet?sége.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-74096

-Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a vásárló a "Fiókod"menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhet?ség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.